Pasek

 

Dokumenty przetargowe

Regulamin Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach remontowych Dźwigi Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 28.12.2023 r. (tekst jednolity)

Ogólne Warunki Zamówień-Zamowien.pdf