Pasek

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wymagania Ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do WO – Formularz Ofertowy
  3. Załącznik nr 2 do WO – Wymagania Techniczne
  4. Załącznik nr 3 do WO – Oświadczenia Wykonawcy
  5. Załącznik nr 4 do WO – Istotne Postanowienia Umowy
  6. Załącznik nr 5 do WO – Oświadczenie o wizji lokalnej

ZŁÓŻ OFERTĘ